Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Tree Rescue Company
Číslo organizace:17/11
Adresa sídla ZO:Moraveč 14
39301, MORAVEČ
okres
Kraj Vysočina
Statutární zástupce (předseda): Ondřej Záhora
Kontakty pro veřejnost:telefon: 720442422
e-mail: kac127@seznam.cz
Počet členů:5

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Environmentální výchova
    • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací