Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:12/12 Základní organizace Českého svazu ochránců přírody %22Střední Brdy%22
Číslo organizace:12/12
Adresa sídla ZO:Březnická 135
261 01, PŘÍBRAM 1
okres Příbram
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Bc. Lukáš Tůma
Kontakty pro veřejnost:telefon: 736738704
e-mail: csop.strednibrdy@seznam.cz
Počet členů:3

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací