Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP EKOCENTRUM ŘÍČANY
Číslo organizace:10/13
Adresa sídla ZO:Rýdlova 271/14
251 01, ŘÍČANY
okres Praha-východ
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Jakub Halaš
Kontakty pro veřejnost:telefon: 323 603 161
e-mail: eko.ricany@post.cz
Počet členů:80

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací