Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Velké Popovice
Číslo organizace:10/02
Adresa sídla ZO:Křivá Ves 1
251 69, VELKÉ POPOVICE
okres Praha-východ
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Eva Šrailová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 406 175
e-mail: eva.srailova@seznam.cz
Počet členů:38

Činnosti organizace:
  • Péče o krajinu a památky
    • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
    • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Environmentální výchova
    • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací