Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Velké Popovice
Číslo organizace:10/02
Adresa sídla ZO:Křivá Ves 1
251 69, VELKÉ POPOVICE
okres Praha-východ
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Eva Šrailová
Kontakty pro veřejnost:telefon: 731 406 175
e-mail: eva.srailova@seznam.cz
Počet členů:36

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Lesní hospodaření
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací