Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody %22Hastrman%22
Číslo organizace:09/14
Adresa sídla ZO:Resslova 626/11
288 02, NYMBURK 2
okres Nymburk
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda): Petr Back
Kontakty pro veřejnost:telefon: 777 317 718
e-mail: back@iol.cz
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Lesní hospodaření
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Akce "Ukliďme svět"

Zpět na přehled organizací