Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Polabí
Číslo organizace:09/07
Adresa sídla ZO:Na Zálesí 1473
290 01, PODĚBRADY
okres Nymburk
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda): Jakub Vaněk
Kontakty pro veřejnost:telefon: 734 616 098
e-mail: ekocentrum.huslik@seznam.cz
Počet členů:6

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Ochrana životního prostředí
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací