Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Základní organizace Českého svazu ochránců přírody 06/05 Sázava
Číslo organizace:06/05
Adresa sídla ZO:U Remízu 256
285 06, SÁZAVA
okres Benešov
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Bohuslav Vtípil
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: Vtipil@seznam.cz
Počet členů:8

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Lesní hospodaření
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika železniční dopravy
  • Problematika vodní dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
  • Energetické úspory
  • Účast v EIA - uveďte počet případů
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO

Zpět na přehled organizací