Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Zásmuky
Číslo organizace:05/03
Adresa sídla ZO:Smetanova 397
281 44, ZÁSMUKY
okres Kolín
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Milan Petr
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 979 739
e-mail: milan.petr@ricany.cz
Počet členů:35

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Problematika silniční dopravy
  • Zemědělství
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací