Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody - základní organizace 03/13 Liteň
Číslo organizace:03/13
Adresa sídla ZO:Školská 3
267 27, LITEŇ
okres Beroun
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Lenka Jelenová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: csop.liten@seznam.cz
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika těžby nerostů a hornin
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací