Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Dolní Roblín
Číslo organizace:03/08
Adresa sídla ZO:Dolní Roblín 3
267 18, Mořina
okres Beroun
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Ing. Petr Stýblo
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: petrstyblo@seznam.cz
Počet členů:16

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Lesní hospodaření
  • Problematika silniční dopravy
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Akce "Ukliďme svět"
 • Ochrana společenských zvířat
  • Ochrana zvířat proti týrání

Zpět na přehled organizací