Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Beroun
Číslo organizace:03/05
Adresa sídla ZO:Za Vodou 443/6
266 01, BEROUN
okres Beroun
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Emil Šnaidauf
Kontakty pro veřejnost:telefon: 602 409 629
e-mail: snaidauf.emil@seznam.cz
Počet členů:10

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Energetické úspory
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"

Zpět na přehled organizací