Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Vlašim
Číslo organizace:02/09
Adresa sídla ZO:Pláteníkova 264
258 01, VLAŠIM
okres Benešov
Středočeský kraj
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Kateřina Červenková
Kontakty pro veřejnost:telefon: 317 845 965
e-mail: dumprirody@csop.cz
Počet členů:227

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Tuhé komunální a průmyslové odpady
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika železniční dopravy
  • Účast ve správním řízení - uveďte počet případů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání táborových pobytů v přírodě
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost
  • Práce s dětských kolektivem MOP
 • Ochrana společenských zvířat
  • Ochrana zvířat proti týrání

Zpět na přehled organizací