Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Společnost pro zvířata
Číslo organizace:01/90
Adresa sídla ZO:Michelská 48/5
140 00, PRAHA 4
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Ing. Judit Laura Krásná
Kontakty pro veřejnost:telefon: 604 161 341
e-mail: s.pro.zvirata@ecn.cz
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
 • Ochrana společenských zvířat
  • Ochrana zvířat proti týrání

Zpět na přehled organizací