Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP 01/72 GEO
Číslo organizace:01/72
Adresa sídla ZO:Čimelická 958/3
142 00, PRAHA 4
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda): Stanislav Tůma
Kontakty pro veřejnost:telefon: 723 726 651
e-mail: stanislav.tuma@seznam.cz
Počet členů:13

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Okrašlovací činnost
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika těžby nerostů a hornin
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací