Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje
Číslo organizace:01/64
Adresa sídla ZO:Na dlouhém lánu 508/41
160 00, PRAHA 6 - VOKOVICE
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda): Tomáš Mejsnar
Kontakty pro veřejnost:telefon: 222 734 472
e-mail: csop@sarka-lysolaje.cz
Počet členů:33

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
  • Péče o kulturní památky
  • Okrašlovací činnost
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Ochrana vod
  • Ochrana ovzduší
  • Lesní hospodaření
  • Problematika silniční dopravy
  • Problematika cyklistické dopravy
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Akce "Den země"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací