Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Český svaz ochránců přírody Přírodní park Šárka - Lysolaje
Číslo organizace:01/64
Adresa sídla ZO:Na dlouhém lánu 508/41
160 00, PRAHA 6 - VOKOVICE
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda): Tomáš Mejsnar
Kontakty pro veřejnost:telefon: 222 734 472
e-mail: csop@sarka-lysolaje.cz
Počet členů:26

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Zřizování a údržba územních systémů ekologické stability
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet kolektivů MOP
  • Systematická práce s kolektivem dětí a mládeže (kolektivem MOP) - uveďte počet členů v kolektivech MOP
  • Systematická práce s dětmi členů ZO
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Práce s dětských kolektivem MOP

Zpět na přehled organizací