Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Číslo organizace:01/63
Adresa sídla ZO:Zlešická 1846/1
148 00, PRAHA 414
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Ing. Zdeněk Moučka
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: esorg.org@gmail.com
Počet členů:7

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Ochrana životního prostředí
  • Zemědělství
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.

Zpět na přehled organizací