Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Ekologická servisní organizace
Číslo organizace:01/63
Adresa sídla ZO:Zlešická 1846/1
148 00, PRAHA 414
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Bc Martina Skohoutilová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: esorg.org@gmail.com
Počet členů:6

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
  • Údržba zeleně (včetně ošetřování stromů)
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Ochrana životního prostředí
  • Problematika těžby nerostů a hornin
  • Zemědělství

Zpět na přehled organizací