Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Křivatec
Číslo organizace:01/34
Adresa sídla ZO:Luhovská 1739/6
182 00, PRAHA 8
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Mgr. Pavel Rosendorf
Kontakty pro veřejnost:telefon: 220 197 413
e-mail: rosendorf@post.cz
Počet členů:21

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací