Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Botič - Rokytka
Číslo organizace:01/04
Adresa sídla ZO:Konopišťská 790/3
101 00, PRAHA 10
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Jitka Loubová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail: botrok@centrum.cz
Počet členů:67

Činnosti organizace:
  • Environmentální výchova
    • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
    • Akce "Ukliďme svět"
    • Akce "Den země"
    • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací