Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:ZO ČSOP Botič - Rokytka
Číslo organizace:01/04
Adresa sídla ZO:Konopišťská 790/3
101 00, PRAHA 10
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):RNDr. Jitka Loubová
Kontakty pro veřejnost:telefon:
e-mail:
Počet členů:63

Činnosti organizace:
 • Péče o krajinu a památky
  • Údržba maloplošných chráněných území
  • Údržba ekologicky významných nechráněných území
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
 • Environmentální výchova
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací