Přehled údajů o základní organizaci Českého svazu ochránců přírody

Základní údaje organizace:
Oficiální název ZO:Dům ochránců přírody v Praze - ZO ČSOP
Číslo organizace:01/01
Adresa sídla ZO:Michelská 48/5
140 00, PRAHA 4
okres Hlavní město Praha
Hlavní město Praha
Statutární zástupce (předseda):Ing. Petr Stýblo
Kontakty pro veřejnost:telefon: 773 942 847
e-mail: katerina.landova@csop.cz
Počet členů:3

Činnosti organizace:
 • Druhová ochrana
  • Provádění přírodovědných průzkumů
  • Péče o handicapované volně žijící živočichy
 • Environmentální výchova
  • Pořádání kurzů, školení, seminářů v oblasti EVVO
  • Pořádání veřejně přístupných osvětových akcí, kampaní, apod.
  • Akce "Ukliďme svět"
  • Provoz ekocentra, poradenského centra, informačního střediska pro veřejnost

Zpět na přehled organizací